Privacy

Privacybeleid SiComputers B.V.

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van SiComputers B.V.

SiComputers B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. SiComputers B.V. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

SiComputers B.V. kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. Klachten kunnen worden ingediend bij de relevante privacy toezichthouder

Verwerkte gegevens

SiComputers B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als jij een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren.
Ook gebruikt SiComputers B.V. jouw jouw naam, e-mailadres en afleveradres als jij winnaar bent van de maandelijkse reviewactie, om jouw gewonnen product(en) naar je op te sturen.

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je met ons contact opnemen via het webformulier om de gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Om het winkelen bij SiComputers B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en je artikelen aanbevelen die je mogelijk interessant vindt.

In jouw SiComputers B.V. account slaan we informatie op zoals jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan SiComputers B.V. verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen. Bij het afrekenen kan dit bevestigd worden door middel van een checkbox.

Ontvangers

SiComputers B.V. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SiComputers B.V. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Cookies

Onze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.

SiComputers B.V. gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies gebruiken wij voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om jouw order correct af te handelen.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

SiComputers B.V. bewaart de gegevens die je op de website heb opgegeven zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal SiComputers B.V. de aan je account gekoppelde persoonsgegevens verwijderen.

SiComputers B.V. bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. SiComputers B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Geregistreerde klanten kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de “mijn account” pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot SiComputers B.V. richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post over het verdere verloop van de procedure.

SiComputers B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal SiComputers B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. SiComputers B.V. stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien SiComputers B.V. de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt SiComputers B.V. de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien SiComputers B.V. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan SiComputers B.V. de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. SiComputers B.V. schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker SiComputers B.V. de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2021.